Onze visie op privacy

We vinden jouw privacy erg belangrijk, daarom:

 1. Zijn wij zuinig op jouw persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving rond gegevensbescherming.
 2. Zijn wij transparant over de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Dit houdt onder meer in dat we je vertellen welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze uitwisselen en met wie je contact kunt opnemen als je vragen hebt.
 3. In veel gevallen heb je invloed op hoe we jouw gegevens gebruiken. Zo kun je jezelf aan- en afmelden voor nieuwsbrieven en je afmelden voor commerciële acties. We willen dat zo gemakkelijk mogelijk voor je maken.
 4. Nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden bij kunnen.
 5. Luisteren we naar jou. We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken. We geven jouw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen. We beantwoorden vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 6. Passen we ons Privacybeleid regelmatig aan. Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig. Ons Privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up to date.

Ons Privacybeleid

We zetten ons in om jouw privacyrechten te bewaken en jouw persoonsgegevens te beschermen. In dit Privacybeleid leggen we uit waarop wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij jouw privacy beschermen en onder welke voorwaarden wij de informatie aan je verstrekken. Sagro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Dit Privacybeleid is ook van toepassing op onze doelgerichte content, met inbegrip van online aanbiedingen en advertenties voor producten en diensten, die je kunt zien op onze websites. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van jouw privacy. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze verantwoordelijkheid

Sagro en haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit Privacybeleid. Daar waar in dit document ‘Sagro’ wordt genoemd, worden ook alle dochtermaatschappijen bedoeld. Sagro is (statutair) gevestigd in ’s-Heerenhoek aan de (4453 VG) Heinkenszandseweg 22.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee je direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Denk aan jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie als IP-adres van je computer en je Burgerservicenummer. Dit geldt alleen voor natuurlijke personen en niet-rechtspersonen. Onder natuurlijke personen vallen in dit geval ook zzp’ers en eenmanszaken. Je deelt jouw persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of je bij ons in dienst bent of wilt komen. Waar gebruikt Sagro de persoonsgegevens voor? Sagro verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn ter uitvoering van een overeenkomst, marketingdoeleinden of om onze administratie uit te kunnen voeren. We verwerken jouw gegevens altijd zoals wordt voorgeschreven door de wet. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren. Bijvoorbeeld wanneer je ons voorziet van jouw gegevens om:

 • Je als klant bij ons te laten registreren;
 • Door je in te schrijven voor prijstrekkingen of wedstrijden;
 • Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of om informatie of mailings te ontvangen;
 • Door onze toepassingen te gebruiken (websites, apps);
 • Door een product of dienst van ons te kopen;
 • Door een enquête in te vullen;
 • Door commentaar te plaatsen;
 • Omdat je bij ons solliciteert.

Sagro verwerkt jouw persoonsgegevens om je van onze diensten te voorzien, zoals:

 • Het afhandelen van je betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Sagro analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Sagro volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;
 • Sagro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Voor het werven en selecteren van personeel dienen wij diverse persoonsgegevens te verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Sagro?

We verwerken een aantal persoonsgegevens van je, afhankelijk van hoe je onze diensten gebruikt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Sagro verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Kredietwaardigheidscheck. Bij Sagro is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we mogelijk jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
 • Burgerservicenummer (BSN).

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Sagro bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren diverse bewaartermijnen voor de diverse (categorieën) van persoonsgegevens waaronder personeelsgegevens en logfiles computersystemen/e-mail. Dit is opgenomen in ons Bewaartermijnbeleid. Informatie over dit Bewaartermijnbeleid kun je opvragen bij pz@sagro.nl.

Voor sollicitanten

Ook worden persoonsgegevens verwerkt als het sollicitanten betreft. Voor het werven en selecteren van nieuwe medewerkers is het noodzakelijk een beperkt aantal persoonsgegevens op te vragen, op te slaan en te raadplegen. Met behulp van deze informatie kunnen wij vervolgens inschatten of je een geschikte kandidaat bent en welke mogelijkheden er zijn om bij ons te komen werken. Wij vragen sollicitanten om informatie over hun opleidingen en arbeidsverleden te verstrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een C.V. Ook kan het zijn dat wij sollicitanten vragen om inzage te geven in specifiek behaalde kwalificaties, bijvoorbeeld in de vorm van diploma’s en certificaten. Ook kunnen wij sollicitanten vragen om een test of onderzoek te ondergaan, om de geschiktheid voor een functie in te schatten. Om contact te kunnen onderhouden met je dienen wij ook te beschikken over jouw contactgegevens. Je bepaalt zelf welke informatie met ons wilt delen en geeft ons toestemming voor de verwerking van jouw gegevens.

Gegevens sollicitanten aan derden

Als onderdeel van ons werving en selectie proces is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij maken in de volgende gevallen gebruik van derde partijen:

 • Ter ondersteuning van het online sollicitatieproces;
 • Voor het verzorgen van geschiktheidstesten voor onze kandidaten.

Indien wij jouw gegevens aan derde partijen verstrekken, zorgen wij er voor dat ook deze derde partij daar zorgvuldig mee omgaat. De derde partij moet kunnen aantonen dat jouw gegevens goed beveiligd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Met deze partijen sluiten wij conform de privacyregels dan ook een overeenkomst die hierop toeziet.

Bewaren en verwijderen van jouw gegevens

Als er geen geschikte functie voor je is, worden jouw gegevens binnen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd. Alleen met jouw expliciete toestemming zullen wij je gegevens nog maximaal een jaar bewaren en daarna verwijderen.

Hier ga je mee akkoord wat betreft de sollicitatieprocedure

Door deelname aan de sollicitatieprocedure verklaart de sollicitant zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Sagro met als doel een sollicitatieprocedure op te starten. Ook verklaart de sollicitant dat Sagro zijn persoonsgegevens een jaar in porto mag houden met als doel werven en selecteren voor toekomstige vacatures.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sagro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sagro) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sagro verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sagro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen?

Sagro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pz@sagro.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sagro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sagro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Sagro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pz@sagro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Vragen?

Heb je nog een vraag over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming:

 • Per e-mail: pz@sagro.nl
 • Per post: postbus 3, 4453 ZG, ’s-Heerenhoek